RIVM rapport 265021001 Kwaliteitsborging van


    radiodiagnostiek de volgende is: enerzijds moet de beeldvorming van een zo goed mogelijke kwaliteit zijn, anderzijds moeten daarbij de risico’s (in termen van stralingsdosis) voor patiënten en personeel tot een minimum beperkt blijven. Om dit te bereiken moeten eisen gesteld worden aan de kwaliteitsborging van de gebruikte apparatuur.


    PDF Document: