Verzorgende IG - albeda nl


    kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Opbouw dossier Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit: 1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door: a.De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie - dossier.


    PDF Document: