Correctievoorschrift VMBO-BB/KB/GL en TL


    Æ De molen draait niet bij windsnelheden onder de 4 m/s (dus maakt dan ook geen geluid). Æ Het geluidsniveau is bij windsnelheden onder de 4 m/s niet gemeten. Æ Het geluidsniveau is zo klein dat die niet in de grafiek past. z 20 B


    PDF Document: