Literatuurlijst Vrouwen & criminaliteit


    Een breed thema als 'vrouwen en criminaliteit' kan op verschillende manieren ingevuld worden. In deze literatuurlijst werd ervoor gekozen enerzijds een opsomming te geven van theoretische werken rond gender en criminaliteit en anderzijds een overzicht te geven van de literatuur rond vrouwelijke daders en gedetineerden.


    PDF Document: