Eindevaluatie – Stage III


    Eindevaluatie - 3e studiefase BaSO – 2 e semester – Stage III pag. 3 van 6 Academiejaar 2013-2014 LERAAR ALS BEGELEIDER VAN LEER- EN ONTWIKKELINGSPROCESSEN 1ejr 2ejr 3ejr opmerkingen code Inspelen op de beginsituatie van individuele leerlingen en van de groep


    PDF Document: