8 INHOUD VAN RITMIEK EN DE BETEKENISSEN VOOR DE MENSEN


    of gaat het meer om menselijke kenmerken en intermenselijke relaties. Aan de orde komt de dominantie voor wat betreft de inhoud van de ritmiek en de bete-kenis daarbij voor de functionarissen van de medische tuchtcolleges. Ook in het onderzoek Namenwirth met een meer bijzondere vorm van periodise-


    PDF Document: