Veel gestelde vragen over vreemde talen leren


    moeiteloos ("vloeiend") in de vreemde taal uit te drukken. Vraag 3. Bestaan er moeilijke en makkelijke talen om te leren? Zo ja, is er een taal aan te wijzen als de makkelijkste taal (bijvoorbeeld Engels)? Antwoord. Als je het leren van een vreemde taal indeelt in een beginfase en alles wat ná de


    PDF Document: