Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg


    Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen, hierna te noemen: de opleidingen. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg, hierna te noemen: de faculteit. De instroom in de bacheloropleiding VTW is per 1 september 2009 beëindigd. Deze


    PDF Document: