Eindtermen Moderne Vreemde Talen - pearson com


    (bron: Uitgangspunten Eindtermen Moderne Vreemde Talen op www.ond.vlaanderen.be) Taaltaken, verwerkingsniveaus en strategieën Het einddoel is leerlingen vlot te leren communiceren. Het hoofddoel is niet wat leerlingen over taal weten, maar wat ze ermee kunnen doen.


    PDF Document: