Huisarts en Wetenschap - henw org


    Maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap Huisarts en Wetenschap H&W Obstipatie 463 Mirjam Bouterse et al. Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief 464 Paul van Dijk et al. TNF-α-blokkerende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis 468 Marcel Flendrie / Piet van Riel


    PDF Document: