Taxtueel - deloitte com


    heffingen. Zou de emissieprijs overigens uitkomen boven de CO2-prijs dan leidt dat niet tot een teruggave van CO2-heffing. Het zal duidelijk zijn dat de opbrengst van deze belasting op voorhand niet te bepalen is want deze hangt af van de prijsontwikkeling van de emissierechten. Verder zien de energieverbruikers de heffing ook niet


    PDF Document: