Wetten van Kepler - rug-a-pien be


    Dit wil zeggen dat de absolute snelheid van een hemellichaam in een baan om de zon dus afneemt met de afstand tot de zon. De derde wet van Kepler kan worden gebruikt om de relatieve afmetingen van het zonnestelsel in kaart te brengen: door de omloopstijd van een hemellichaam te meten, kennen we zijn afstand tot de zon in astronomische eenheid.


    PDF Document: