Richtlijnen voor het schrijven van een brief Inhoud


    Tijdens een project kan het nodig zijn een officiële brief te sturen, bijvoorbeeld een brief aan de opdrachtgever, een leverancier, de gemeente of andere stakeholders. Daarom wordt in dit hoofdstuk kort aandacht besteed aan de voorbereiding op en het schrijven van een zakelijke brief.


    PDF Document: