WISKUNDE VMBO - examenblad nl


    wiskunde vmbo | syllabus centraal examen 2020 Nader vastgesteld 2-versie, juni 2019 ... Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft in een syllabus, die in beginsel ... kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel en bol - met coördinaten; alleen in het platte vlak - met behulp van richting of hoek en afstand - ruimtelijke ...


    PDF Document: