Bijlage: Voorbeeld van een rapport van feitelijke


    Bijlage: Voorbeeld van een rapport van feitelijke bevindingen onder Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ Dit is een voorbeeld van een rapport van feitelijke bevindingen op basis van Standaard 4400N. Deze is afkomstig uit het consultatiedocument Standaard 4400N d.d. 21 juli 2016.


    PDF Document: