Aanvullende manuele therapie bij patie¨nten met


    schouderpijn (2,0opeen7-21-schaal).Na1jaarbleefhet herstelpercentage hoger bij patie¨nten die met manuele therapie behandeld waren (17%) en was de ernst van de


    PDF Document: