Bouwbesluit 2012


    Bouwbesluit 2012 een nieuwe definitie gekregen: “niet gemeen- ... Elke deur die bij het vluchten vanaf de uitgang van een kamer tot de ... gaat hierbij niet om een eis ten aanzien van de draairichting van deuren maar om het eenvoudig, zonder sleutel, kunnen openen van deuren. Er mag een panieksluiting worden aangebracht maar dat hoeft niet ...


    PDF Document: