Rapport van Bevindingen kwaliteitsonderzoek 85592


    uitgevoerd op het Christiaan Huygens College, locatie Broodberglaan, afdelingen havo en vmbo-gt, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze locatie en over de naleving van wet- en regelgeving. De locatie Broodberglaan van het Christiaan Huygens College bereidt zich voor


    PDF Document: