BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE


    Bij het berekenen van de meetonzekerheid op een analyseresultaat kan men in principe twee benaderingen toepassen: de ‘Bottom-up’ benadering, waarbij alle mogelijke bronnen van variatie op het resultaat afzonderlijk opgelijst worden en de bijdrage tot de meetonzekerheid van elke bron bepaald wordt, en de ‘Top-down’ benadering waarbij men ...


    PDF Document: