Afvalwaterzuivering, in het bijzonder gezien vanuit de


    De 'hijglijn' brengt de PTT per jaar f 150,-miljoen op, dat is f 10,- per persoon per jaar. Dat is het bedrag dat in de regerings­ nota van 30 november jl. wordt geraamd voor defosfatering van afvalwater per persoon per jaar. Ik begrijp de plechtige bezorgde gezichten rond de f 60,- heffing niet in het licht van het tempo waarin


    PDF Document: