Elektrolytstoornissen 2012 - internisten nl


    Acute hyponatriëmie mag initieel gecorrigeerd worden met 1-2 mmol/l/uur. Bij (waarschijnlijke) chronische hyponatriëmie of bij risicofactoren voor osmotische demyelinisatie syndroom: maximaal < 8 mmol/l/dag. Snelle correctie tot 120 mmol/l en daarna langzamer is niet bewezen effectief en niet veilig.


    PDF Document: