Rapport De lokale betekenis van de basisteams - eerstekamer nl


    rapport over de lokale betekenis van de basisteams waar we het nu al wel over kunnen hebben. De vraag is natuurlijk of de basisteams wel voldoende kunnen anticiperen op wat er van hen gevraagd wordt. Het rapport laat wat dat betreft een gemixt beeld zien. De basisteams functioneren, maar met de huidige, generalisti-


    PDF Document: