8] mystiek, wetenschap ervaring


    het lichaam wordt niet ontkend of als zondig beschouwd, maar moet op juiste wijze onderhouden worden . 86 mystiek & apophatische theologie toch zijn er in het (vooral vroege) christendom stromingen die meer ‘oosters’ aandoen: bijv. het hermetisme van de woestijnvaders, het hesychasme, en de mystiek


    PDF Document: