Bijlage Stappenplan maak een quiz over het bedrijf


    Leg uit hoe jullie middag is ingevuld: eerst quiz maken, waarna de quiz gespeeld wordt. Wat kan je winnen? Is er een bedrijfspresentje? De groep die het bedrijf het beste kent krijgt een bedrijfspresentje. Stap 3. De groepen gaan de vragen maken. Zij krijgen de bijlage voorbeeldvragen, waarop een aantal voorbeeld vragen staan. Iedere groep


    PDF Document: