Gespecialiseerd Verzorgende/Verpleegkundige


    kunnen bieden. Als gespecialiseerd verzorgende/ verpleegkundige psychogeriatrie draag je bij aan de verbetering van zorg aan deze groep cliënten. De GVP heeft hierin een ondersteunende taak, je bent specialist in de directe zorg van deze cliëntgroep en adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers.


    PDF Document: