Afdeling Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ)


    Ziekenhuis (GAAZ) De GAAZ is er voor oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen. Deze aandoeningen en problemen geven een grote kans op blijvende afhankelijkheid en/of gedragsverandering. Een opname op de GAAZ duurt één tot maximaal drie weken.


    PDF Document: