Criminaliteit en Rechtsstaat - Maatschappijkunde nl


    Het begrip criminaliteit (als tijd- en plaatsgebonden begrip) kunnen uitleggen. Benoemen en herkennen waarom Criminaliteit een maatschappelijk probleem is. De materiële- en immateriële gevolgen van criminaliteit kunnen benoemen en herkennen. De soorten en voor- en nadelen van de verschillende cijfers en statistieken weten.


    PDF Document: