BOUWBESLUIT 2012 - Onderdorpels nl


    Bouwbesluit artikelen met betrekking tot de DTS ... prestatie-eisen zoals aangewezen in tabel 4.21. Gecontroleerd wordt of de opgegeven drempelhoogte, inclusief een eventuele slijtstrip, juist is. Hoogteverschil niet groter dan 0,02 m. Energiezuinigheid; BB-afd. 5.1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens ...


    PDF Document: