Aanbeveling nr 09/2012 van 23 mei 2012


    Aanbeveling nr 09/2012 van 23 mei 2012 Betreft: aanbeveling uit eigen beweging in verband met authentieke gegevensbronnen in de overheidssector (CO-AR-2010-005) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte


    PDF Document: