GREXpert - Deloitte US


    verband met anti-kraak o.i.d.) dan lift de labeling mee met de algemene plankosten. Wordt het vastgoed door de gemeente zelf gebruikt, dan is de labeling weer afhankelijk van dat gebruik – net als voor ander gemeentelijk vastgoed. Kortom: per bestemmingsplan kan de labeling variëren van simpel tot behoorlijk complex. Een


    PDF Document: