Postbus 105 1200 AC Hilversum - de-alliantie nl


    Ontwikkeling B.V. en de Alliantie VVE Diensten B.V. Dit heeft geresulteerd in de aanpassing van het verbindingenstatuut van 5 december 2016 per 24 november 2017. Dit verbindingenstatuut treedt in werking op 1 januari 2018. 1.2 Duiding verbindingenstatuut


    PDF Document: