Geschiedenis - uva nl


    met Geschiedenis blijkt, ter beoordeling aan de toelatingscommissie. Doorgaans zullen ten minste 30 EC aan relevante vakken moeten zijn behaald. Zie voor meer informatie: uva.nl/ma-geschiedenis > Toelating en inschrijving Contact Faculteit der Geesteswetenschappen Admissions Office Spuistraat 134, room 0.12 1012 VB Amsterdam T: +31 (0)20 525 4481


    PDF Document: