Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT


    Het beroepsprofiel verzorgende van de V&VN en dit beroepscompetentieprofiel verzorgende in de VVT branche hanteren dezelfde uitgangspunten en vullen elkaar daarmee goed aan. In dit beroepscompetentieprofiel zijn de kerntaken beschreven die door verzorgenden worden uitgevoerd.


    PDF Document: