TOESTEMMINGSFORMULIER IN VERBAND MET DE CONTINUE SCREENING


    gemeente en GGD een signaal naar het gastouderbureau. Dit signaal bevat geen uitleg over het strafbare feit zelf. Wij zullen na de melding door de GGD de gastouder moeten verzoeken een nieuwe VOG aan te vragen en wij zullen voorstellen de bemiddelingsrelatie tijdelijk te beëindigen totdat er een nieuwe VOG is.


    PDF Document: