Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf van 1 januari


    Collectieve arbeidsovereenkomst voor het horeca- en aanverwante bedrijf.Deze cao treedt ook in de plaats van het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement zoals in dat reglement is voorzien. C 1.2 Werkgever De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel maatschap, de vennootschap gevormd door twee of


    PDF Document: