NHG-standaard Otitis Media met Effusie bij kinderen


    NHG-standaard Otitis Media met Effusie bij kinderen INLEIDING Deze standaard geeft richtlijnen voar diagnostiek en belald bij otitis media met effusie (OME; synoniemen: glue ear, otitis media serosa) bij kinderen. De belangrijkste richtlijnen voar het be reid betreffen het onderscheid tussen situaties waarin het natuurlijk beloop


    PDF Document: