Praktijkbeheer in 2012: Informatiebeveiliging in de


    Tijdens de laatste herziening werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van een uniform certificatieplan voor de herziene norm. Het plan was procedurele eisen voor certificerende instellingen en controleurs in te bouwen. Dit certificatieplan is bedoeld


    PDF Document: