Wijzer over Zien en Kijken


    (1.6) de Competentiethermometer (1.7), de Digitale Gesprekscyclus (1.8), de Onderwijscompetentie- observator (1.23); - Instrumenten - van oorsprong- vooral gebaseerd op kwaliteitsbeleid en het toezichtkader van de Onderwijsinspectie: het Kwaliteits- of bekwaamheidskompas van Bureau


    PDF Document: