Bouwbesluit 2012 - ifv nl


    Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de toevoer van verbrandings-lucht en de afvoer van rookgas en niet aan de kwaliteit van verbrandingstoestellen zelf, inclusief de toebehoren. Wel zijn in artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 eisen gesteld aan het veilig gebruik van een verbrandingstoestel.


    PDF Document: