DE GRIEKSE OPDRACHTEN - bigmyth com


    scheppingsverhaal. Maak daarbij zo mogelijk gebruik van illustraties die je kunt vinden op het Internet. Kies vervolgens een van de volgende opdrachten: 1. De Grieken bouwden mooie tempels om hun goden te eren. Bouw een tempel voor een god naar keuze en vertel tijdens de presentatie waarom jullie voor die god gekozen hebben.


    PDF Document: