4 emotionele vaardigheden bij kinderen met autisme


    waarop wij emoties uiten tegenover elkaar is zelfs bepalend voor onze sociale relaties. Met de term emotionele vaardigheden wordt dus ver-wezen naar de veerkracht waarmee kinderen hun sociale doelen be-reiken in situaties die emoties oproepen. In dit hoofdstuk bespreken wij studies naar het uiten en waarnemen van emoties en het reageren op emoties.


    PDF Document: