Woorden leren omschrijven in een vreemde taal met Smoezen


    schrijf het woord in het Frans, en gebruik zo veel mogelijk de Franse steunwoorden die je onder het Nederlandse woord ziet staan. De tweede leerling luistert en pro-beert het (Nederlandse) woord te raden. Eventueel kunnen twee leerlingen samen een woord omschrijven om elkaar aan praktijk Woorden leren omschrijven in een vreemde taal met Smoezen


    PDF Document: