Wetenschap- en Het wetenschap- en techniekonderwijs op de


    concepten, kennis over de doelen van het onderwijs en kennis over pedagogische benaderingen en onder-wijsstrategieën. Een voorbeeld van de eerstgenoemde component is kennis over het mentale model van het concept ‘de aarde’ van leerlingen en kennis over mogelijke pre- of misconcepten, zoals de mogelijkheid om van de aarde af te vallen als ...


    PDF Document: